“เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลยอดฝามี – เนินลมฝน”

เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลยอดฝามี – เนินลมฝน 3 คืน 4 วัน
"สัมผัสบรรยากาศที่พร้อมลุยฝน ฝ่าสายลมหนาว สู่ยอดเขาฝามี"

ยอดฝามี - เนินลมฝน มีความสูง 1,500 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง ใช้ระยะเวลาเดิน 3 คืน 4 วัน โดยจะเดินขึ้นทางน้ำตกอ้ายเขียว และลงทางน้ำตกวังลุง

 • ข้อมูลเส้นทาง

- เริ่มต้นการเดินทาง : น้ำตกอ้ายเขียว (หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขล. 2) อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • DAY 1  กายพร้อมใจพร้อม
  รวมตัวเพื่อตรวจเอกสารและรับทราบข้อปฎิบัติในการใช้เส้นทาง เริ่มออกเดินทางจากน้ำตกอ้ายเขียว แวะพักกลางวันที่ลานไทร เดินทางต่อผ่านหินนาคราช - แคมป์คืนที่ 1 คือ หนานระฟ้า
 • DAY 2  ท่ามกลางป่าเขา
  ออกเดินทางจากหนานระฟ้า แวะพักกลางวันที่ห้วยน้ำเขียว เดินทางต่อไปยังเนินลมฝน สายหมอกกระทบใบหน้า รอบๆบริเวณถูกปกคลุมด้วยหมอกสีขาว สายลมเย็นพัดผ่านเป็นระยะๆ "เนินลมฝน" สมชื่อเสียจริง - แคมป์คืนที่ 2 คือ เนินลมฝน
 • DAY 3 พิชิตยอดฝามี
  เช้านี้ไปยอดฝามีกัน ออกเดินทางจากเนินลมฝนขึ้นสู่ยอดฝามี มองเห็นโค้งขอบฟ้าเกือบ 360 องศา รายล้อมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด พักกลางวันที่หินสองเกลอ แล้วเดินทางต่อผ่านป่าโบราณ - แคมป์คืนที่ 3 คือ ห้วยน้ำเย็น
 • DAY 4 หลงรักเขาเข้าแล้ว
  เก็บกระเป๋า ออกเดินทางจากห้วยน้ำเย็นผ่านสันเขาที่สูงชันลงมายังหนานรำพร้าว แวะพักกลางวันที่ลานไม้ไผ่ เดินทางต่อสวนผลไม้ของชาวบ้านเข้าสู่ท้องที่หมู่บ้านวังลุง (น้ำตกสองรัก)

- สิ้นสุดการเดินทาง : น้ำตกวังลุง (สองรัก) อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • รายละเอียด

สำหรับอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เปิดเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกล ช่วงเดือนมกราคม – เดือนกันยายนของทุกปี จำกัดรอบละ 15 คน/เส้นทาง/ทริป

 • นักท่องเที่ยวตรวจสอบเส้นทางและช่วงวันที่ทางอุทยานแห่งชาติเปิดให้เดินทางตามตาราง ผ่าน Page และ Facebook ของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
 • ทำการจอง โดยติดต่ออุทยานแห่งชาติเขาหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 075 300 495 เวลา 10.00 – 16.00 น. ในวันที่ 1 – 10 ของเดือนก่อนการเดินทางเท่านั้น เพื่อตรวจสอบช่วงวันที่ยังว่าง
  ตัวอย่างเช่น : ต้องการจะเดินเส้นทางในเดือนกุมภาพันธ์ ให้จองภายในวันที่ 1 – 10 มกราคม
 • นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ เงื่อนไขและข้อกำหนดในการจองของอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด โดยก่อนการเดินทางจะมีการบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้ใช้เส้นทางโดยเด็ดขาด
 • อุทยานแห่งชาติเขาหลวงจะแจ้งรายชื่อหัวหน้าคณะพร้อมด้วยสมาชิกและรอบวันที่เดินทาง ของคณะที่ได้รับการอนุญาตให้ทราบทาง Page และ Facebookของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
 • สำหรับกรณีลูกหาบซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้ด้วยตัวเอง
 • การติดต่อผ่าน Page และ Facebook เป็นเพียงการสอบถามข้อมูลเส้นทางและรายละเอียดต่างๆ ของเส้นทางเท่านั้น อุทยานแห่งชาติเขาหลวง **ไม่รับจอง ผ่าน inbox**
 • อัตราค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย
 • แผนที่การเดินทาง
 • Checklist สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเดินป่า
 • ประมวลภาพบรรยากาศ