About

โรงเรียนนักท่องธรรมชาติ

การเดินป่าและแคนูแค้มปิ้งคือกิจกรรมที่จะพาเราไปสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ได้เรียนรู้ ได้ซึมซับ และเข้าใจธรรมชาติได้อย่างที่หาได้ยากในกิจกรรมอื่น

การที่จะเข้าไปใช้เวลากับธรรมชาติโดยที่ไม่ยากลำบากจนเกินไป และลดผลกระทบที่จะมีต่อธรรมชาติให้มีน้อยที่สุดอาศัยการเตรียมตัวเพียงเล็กน้อยหากเรามีความเข้าใจ

“โรงเรียนนักท่องธรรมชาติ” มีเป้าหมายที่จะให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับนักเดินทางทุกคนถึงแนวทางและวิธีการที่เราจะเดินป่า, พายเรือ และร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาติไปด้วยกัน

เราเตรียมเส้นทางเดินป่าและพายเรือหลายเส้นไว้ให้เข้าไปสัมผัสธรรมชาติ ขอเพียงท่านทำตามกติกา, ช่วยกันดูแลธรรมชาติและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติที่ดีให้เกิดขึ้นในกระเทศไทย

เพราะเราเชื่อว่า คนที่รักธรรมชาติ ย่อมช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติ