เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลเด่นช้างนอน

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เปิดให้ผู้สนใจกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ “เส้นทางศึกษาธรรมชาติเดินป่าระยะไกลเด่นช้างนอน” ซึ่งเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดินป่าระยะไกล ระดับ 3 เส้นทางเดินลาดชัน ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
กิจกรรมนี้ที่มุ่งเน้นการมีส่วนรวมของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องที่ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน เพื่อให้บริการนำเที่ยวและลูกหาบในการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

DAY 1

 • จุดเริ่มต้น คือ ฝายน้ำย่าง – แคมป์ที่ 1
 • รวมทั้งสิ้น 6.86 กิโลเมตร
 • ลักษณะป่า เป็นป่าดิบแล้ง ป่าไผ่ ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา
 • ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,600 เมตร
 • สภาพพื้นที่ลักษณะเป็นสันเขา และหน้าผาสูงชัน

DAY 2

 • จุดเริ่มต้น คือ แคมป์ที่ 1 – แคมป์ที่ 2
 • รวมทั้งสิ้น 8.1 กิโลเมตร
 • สภาพพื้นที่เป็นสันเขา และหน้าผาสูงชัน
 • ไม่มีมีจุดเติมน้ำ (ควรเตรียมน้ำให้เพียงพอตั้งแต่แคมป์ที่ 1)
 • มีความหลากหลายของลักษณะเส้นทาง แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 แคมป์ที่ 1 – สามแยกวัดใจ

 • ระยะทาง 1.64 กิโลเมตร
 • เป็นการเดินไต่ตามสันเขา และบริเวณด้านข้างเป็นหน้าผาสูงชัน พื้นที่บางจุด ทางเดินค่อนข้างแคบ ควรระมัดระวังและไม่ควรเดินออกนอกเส้นทางเด็ดขาด
 • ลักษณะเป็นทุ่งหญ้าสั้นตลอดเส้นทาง
 • สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้ตลอดเส้นทาง

ช่วงที่ 2 เป็นเส้นทางแยกขึ้นไปยังยอด 1,900 (จุดสูงสุด)

 • ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,980 เมตร
 • ระยะทางรวม ไป – กลับ ประมาณ 4.26 กิโลเมตร
 • มีพรรณไม้เฉพาะถิ่น/หายาก และใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด เช่น เต่าร้างยักษ์น่าน ชมพูภูคา รางจืดภูคา ก่วมภูคา และก่วมแดง เป็นต้น
 • หากนักท่องเที่ยวที่สนใจจะเดินไปยัง ยอด 1,900 ต้องมีผู้นำทางไปด้วยเท่านั้น

ช่วงที่ 3 สามแยกวัดใจ – แคมป์ที่ 2

 • ระยะทางประมาณ 2.2 กิโลเมตร
 • เส้นทางเป็นช่วงขาลง และมีความลาดชันสูง
 • ลักษณะเป็นป่าดิบเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถพบเห็นสัตว์ป่าขนาดเล็กบางชนิด ร่องรอยสัตว์ป่า และพันธุ์พืชจำนวนมากตลอดเส้นทาง
 • ในช่วงฤดูฝน เส้นทางมีความลื่น ควรระมัดระวังในการเดินป่า

 

DAY 3

 • ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,027 เมตร
 • สภาพพื้นที่เป็นลานกว้าง สามาถรถเลือกพื้นที่ในการกางเต็นท์และผูกเปลได้อย่างหลากหลาย
 • มีแหล่งน้ำใกล้กับบริเวณแคมป์
 • จุดเริ่มต้น คือ แคมป์ที่ 2 – ฝายน้ำย่าง
 • รวมทั้งสิ้น 4.14 กิโลเมตร
 • เส้นทางค่อนแคบและอันตราย แคบที่สุดมีความกว้างเพียงแค่ 1 ฟุต
 • ควรเดินเป็นกลุ่ม เพื่อป้องกันหินที่จะร่วงหล่นลงมาจากการเหยียบย่ำได้

 

รายละเอียด

 • นักท่องเที่ยวไม่เกิน 10 ท่าน/กลุ่ม/ทริป
 • ผู้นำเที่ยว 2 คน
 • ลูกหาบขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวจะเรียกใช้บริการ
1. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เปิดรอบเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลเด่นช้างนอน จำนวน 19 รอบ รอบละ 30 ท่าน (ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2566 – 15 มีนาคม 2567)
2. ผู้ที่สนใจจะต้องทำการจองผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ดำเนินการกรอกข้อมูลและชำระค่าบริการผู้นำเที่ยว อัตราค่าบริการ 1,000 บาท/คน (ชำระทั้งหมด) ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด หากชำระแล้วแนบหลักฐานและรอผลยืนยันผ่านระบบออนไลน์ จึงจะถือว่าท่านสมัครได้สำเร็จ
3. การสมัคร 1 ครั้ง จำนวนไม่เกิน 5 ท่าน
4. การเดินป่าในแต่ละรอบ จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ท่าน รวม 30 ท่าน เพื่อการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจและสถานที่พักแรมในป่า
5. เส้นทางศึกษาธรรมชาติอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวต้องชำระค่าบริการ ดังนี้
       อัตราค่าบริการสำหรับเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ (ไม่รวมอยู่ในค่าบริการนำเที่ยว)
 • ค่าบริการสำหรับบุคคล จำนวน 40 บาท/ท่าน เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 20 บาท/ท่าน
 • ค่ากางเต็นท์ในพื้นที่อุทยานฯ จำนวน 30 บาท/คน/คืน
*** สรุปกิจกรรม 3 วัน 2 คืน
 • ผู้ใหญ่ 100 บาท (40+30+30 บาท)
 • เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา 80 บาท (20+30+30 บาท)
6. *** ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการลูกหาบ (จำนวนลูกหาบขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวต้องการ) อัตราค่าบริการ 3,600 (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน) จำกัดน้ำหนัก 15 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ำใช้ที่ลูกหาบต้องตักระหว่างทางอีก 5 กิโลกรัม ซึ่งไม่คิดค่าใช้จ่าย) หากเกิน 15 กิโลกรัม คิดกิโลกรัมละ 240 บาท
7. ผู้ร่วมกิจกรรมเดินป่าต้องปฏิบัติตามระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อย่างเคร่งครัด

อัตราค่าบริการ

แผนที่การเดินทาง

รูปภาพกิจกรรมและบรรยากาศ “เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลเด่นช้างนอน”