“เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลสันเครื่องบินตก”

เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลสันเครื่องบินตก 3 คืน 4 วัน
"พิชิตสันเครื่องบินตก ซากเครื่องบินทหารขนาดเล็กบนสันเขา คือเป้าหมายของการเดินทางในเส้นทางนี้"

สันเครื่องบินตก มีความสูง 1,300 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง ใช้ระยะเวลาเดิน 3 คืน 4 วัน โดยจะเดินขึ้นและลงทางน้ำตกพรหมโลก

 • ข้อมูลเส้นทาง

- เริ่มต้นการเดินทาง : น้ำตกพรหมโลก (หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขล. 1) อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • DAY 1  พรหมโลกพรมใจ
  รวมตัวเพื่อตรวจเอกสารและรับทราบข้อปฎิบัติในการใช้เส้นทาง เริ่มออกเดินทางจากน้ำตกพรหมโลก เดินลัดเลาะไปตามน้ำตก แวะพักกลางวันที่ลานไทร เดินทางต่อผ่านบริเวณลำธารสามแพรก  - แคมป์คืนที่ 1 คือ หนานราง
 • DAY 2  หัวใจเพื่อเขา
  ออกเดินทางจากหนานราง เดินทางต่อไปยังน้ำตกลีลาสวรรค์ ระหว่างทางจะผ่านน้ำตก สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นผสมป่าโบราณ ผ่านห้วยเขียว ช่องลม สันหัวใจ ผาปะการัง สู่สันเขาที่มีซากเครื่องบินหงายท้อง - แคมป์คืนที่ 2 คือ น้ำตกลีลาสวรรค์
 • DAY 3 มอสและเฟิร์น
  เก็บสัมภาระเตรียมตัวออกเดินทาง ใช้เส้นทางเดิมกลับไปยังจุดตั้งแคมป์หนานราง ระหว่างทางจะพบกับมอสและเฟิร์นเกาะตามต้นไม้เป็นจำนวนมากบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าภาคใต้ - แคมป์คืนที่ 3 คือ หนานราง
 • DAY 4 เขาและเรา
  เก็บกระเป๋า ออกเดินทางจากหนานราง ใช้เส้นทางเดิมเดินกลับไปยังน้ำตกพรหมโลก 

- สิ้นสุดการเดินทาง : น้ำตกพรหมโลก (หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขล. 1) อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • รายละเอียด

สำหรับอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เปิดเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกล ช่วงเดือนมกราคม – เดือนกันยายนของทุกปี จำกัดรอบละ 15 คน/เส้นทาง/ทริป

 • นักท่องเที่ยวตรวจสอบเส้นทางและช่วงวันที่ทางอุทยานแห่งชาติเปิดให้เดินทางตามตาราง ผ่าน Page และ Facebook ของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
 • ทำการจอง โดยติดต่ออุทยานแห่งชาติเขาหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 075 300 495 เวลา 10.00 – 16.00 น. ในวันที่ 1 – 10 ของเดือนก่อนการเดินทางเท่านั้น เพื่อตรวจสอบช่วงวันที่ยังว่าง
  ตัวอย่างเช่น : ต้องการจะเดินเส้นทางในเดือนกุมภาพันธ์ ให้จองภายในวันที่ 1 – 10 มกราคม
 • นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ เงื่อนไขและข้อกำหนดในการจองของอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด โดยก่อนการเดินทางจะมีการบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้ใช้เส้นทางโดยเด็ดขาด
 • อุทยานแห่งชาติเขาหลวงจะแจ้งรายชื่อหัวหน้าคณะพร้อมด้วยสมาชิกและรอบวันที่เดินทาง ของคณะที่ได้รับการอนุญาตให้ทราบทาง Page และ Facebookของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
 • สำหรับกรณีลูกหาบซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้ด้วยตัวเอง
 • การติดต่อผ่าน Page และ Facebook เป็นเพียงการสอบถามข้อมูลเส้นทางและรายละเอียดต่างๆ ของเส้นทางเท่านั้น อุทยานแห่งชาติเขาหลวง **ไม่รับจอง ผ่าน inbox**
 • อัตราค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย
 • แผนที่การเดินทาง
 • ประมวลภาพบรรยากาศ