“เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลยอดเขาหลวง”

เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลยอดเขาหลวง 2 คืน 3 วัน
"สัมผัสบรรยากาศป่าฝนแดนใต้ ผ่านป่าเฟิร์นโบราณยุคไดโนเสาร์ สู่ยอดเขาหลวงยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ "

ยอดเขาหลวง มีความสูง 1,835 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง ใช้ระยะเวลาเดิน 2 คืน 3 วัน โดยจะเดินขึ้นและลงทางน้ำตกวังไม้ปัก หมู่บ้านคีรีวง

 • ข้อมูลเส้นทาง

- เริ่มต้นการเดินทาง : น้ำตกวังไม้ปัก หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • DAY 1  พร้อมลุยดงทาก
  รวมตัวเพื่อตรวจเอกสารและรับทราบข้อปฎิบัติในการใช้เส้นทาง เริ่มออกเดินทางจากน้ำตกวังไม้ปักด้วยรถมอเตอร์ไซค์วิบากไปยังจุดเริ่มต้นเดินเท้า (ศาลาชายป่า) เดินเท้าเข้าป่า แวะพักกลางวันที่ลานไทร เดินทางต่อถึงจุดชมวิวสันไม้แดง - แคมป์คืนที่ 1 คือ ลานด็อกเตอร์
 • DAY 2 จุดสูงสุดในภาคใต้
  วันนี้จะไม่นำสัมภาระไปด้วย เริ่มออกเดินทางจากจุดตั้งแคมป์ลานด็อกเตอร์ เป้าหมายในวันนี้คือพิชิตยอดเขาหลวง ยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ ระหว่างทางผ่านจุดชมวิวป่าโบราณ (ป่าดึกดำบรรพ์) ระยะทางจากแคมป์ไปสู่ยอดเขาหลวงไม่ไกลมากแต่เส้นทางค่อนข้างมีความชัน เก็บภาพบรรยากาศแล้วเดินกลับมาพักที่แคมป์เดิม  - แคมป์คืนที่ 2 คือ ลานด็อกเตอร์
 • DAY 3 ทิ้งไว้แค่รอยเท้า
  เช้านี้เก็บกระเป๋าเตรียมตัวเดินกลับ ออกจากแคมป์ลานด็อกเตอร์ เดินลงมาตามเส้นทางเดิมถึงศาลาชายป่า ซึ่งจะมีรถมอเตอร์ไซค์วิบากมารอรับเพื่อเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านคีรีวง
 • ศาล "พ่อปู่เจ้าอินทเรศ" ตั้งอยู่บนยอดเขาหลวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักษ์คุ้มครองผืนป่าเขาหลวง 

- สิ้นสุดการเดินทาง : น้ำตกวังไม้ปัก หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • รายละเอียด

สำหรับอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เปิดเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกล ช่วงเดือนมกราคม – เดือนกันยายนของทุกปี จำกัดรอบละ 15 คน/เส้นทาง/ทริป

 • นักท่องเที่ยวตรวจสอบเส้นทางและช่วงวันที่ทางอุทยานแห่งชาติเปิดให้เดินทางตามตาราง ผ่าน Page และ Facebook ของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
 • ทำการจอง โดยติดต่ออุทยานแห่งชาติเขาหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 075 300 495 เวลา 10.00 – 16.00 น. ในวันที่ 1 – 10 ของเดือนก่อนการเดินทางเท่านั้น เพื่อตรวจสอบช่วงวันที่ยังว่าง
  ตัวอย่างเช่น : ต้องการจะเดินเส้นทางในเดือนกุมภาพันธ์ ให้จองภายในวันที่ 1 – 10 มกราคม
 • นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ เงื่อนไขและข้อกำหนดในการจองของอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด โดยก่อนการเดินทางจะมีการบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้ใช้เส้นทางโดยเด็ดขาด
 • อุทยานแห่งชาติเขาหลวงจะแจ้งรายชื่อหัวหน้าคณะพร้อมด้วยสมาชิกและรอบวันที่เดินทาง ของคณะที่ได้รับการอนุญาตให้ทราบทาง Page และ Facebookของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
 • สำหรับกรณีลูกหาบซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้ด้วยตัวเอง
 • การติดต่อผ่าน Page และ Facebook เป็นเพียงการสอบถามข้อมูลเส้นทางและรายละเอียดต่างๆ ของเส้นทางเท่านั้น อุทยานแห่งชาติเขาหลวง **ไม่รับจอง ผ่าน inbox**
 • อัตราค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย
 • แผนที่การเดินทาง
 • ประมวลภาพบรรยากาศ