เส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขา “โมโกจู”

เส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขา "โมโกจู"

"โมโกจู" ยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ สูงจากระดับทะเล 1,964 ม. ผู้พิชิตยอดเขาแห่งนี้ต้องเดินทางด้วยระยะทาง 64 กม. (จำนวน 4 คืน 5 วัน) ซึ่งเป็นเส้นทางเดินป่าระยะไกลที่มีระยะทางและระยะเวลามากที่สุดในประเทศไทย

        สำหรับการเดินป่าเพื่อพิชิตยอดเขาโมโกจูนั้น เป็นการเดินป่าระยะไกลความยาก ระดับ 5 (Extreme Trekking) หรือ ระดับโหดหิน ที่เปรียบเหมือนระดับมหาวิทยาลัย เส้นทางในระดับนี้จะเป็นทางราบสลับทางชันถึงชันมาก มีความลำบากตั้งแต่เริ่มต้นเดิน ต้องใช้ความอดทนสูงมาก ใครที่รักในการเดินป่า ชอบพิสูจน์ความกล้าหาญ อยากจะลองขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศที่เป็นมนต์ขลังสักครั้ง แม้ระยะทางจะไกลและยากต่อการเข้าถึง แต่โมโกจูก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินป่าหลาย ๆ คนที่อยากจะเก็บความประทับใจสักครั้งหนึ่งในชีวิต

 • ข้อมูลเส้นทาง - ระยะทางทั้งหมด  64 กม. ระยะเวลา 4 วัน 5 คืน

Day 1 : ทดสอบกำลัง

 • ที่ทำการอุทานแห่งชาติแม่วงก์ - จุดสกัดแม่กระสา
 • ฟังคำชี้แจง/ข้อควรปฏิบัติ ก่อนออกเดินทาง
 • ระยะทาง 16 กม. (แบ่งเป็นใช้รถระยะทาง 7 กม. และ เดินเท้าระยะทาง 9 กม.)
 • ลักษณะทางราบ
 • สังคมพืชป่าเบญจพรรณ ความสูงจากระดับทะเล 350 ม.
 • เรียนรู้สถานีสื่อความหมายที่ 1 "โป่งดิน"
 • เรียนรู้สถานีสื่อความหมายที่ 2 "ต้นไทร"
 • เรียนรู้สถานีสื่อความหมายที่ 3 "โป่งน้ำ"
 • เรียนรู้การเก็บข้อมูลลาดตระเวนเชิงคุณภาพ สามารถพบเห็นตัวและร่องรอยสัตว์ป่าตลอดทั้งวัน เช่น เสือโคร่ง เสือดาว/เสือดำ ช้างป่า หมาไน เก้ง กวาง นกยูง เป็นต้น

 

        ผู้พิชิตสามารถพบร่องรอยของ เสือโคร่ง (Panthera tigris) ซึ่งเป็นสัตว์ผู้ล่าสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร สามารถพบได้ตลอดเส้นทางเดินป่าแห่งนี้ เช่น รอยตีน รอยคุ้ย กองขี้ สเปรย์ (การหมายอาณาเขต) เป็นต้น 

Day 2 : ค้นหา "น้ำตกแม่รีวา"

 • จุดสกัดแม่กระสา - แคมป์แม่รีวา
 • ระยะทาง 10 กม. (ระยะทางไป-กลับน้ำตกแม่รีวา 6 กม.)
 • ลักษณะทางราบ
 • สังคมพืชป่าเบญจพรรณ ความสูงจากระดับทะเล 450 ม.
 • ประกอบกิจกรรมเล่นน้ำ บริเวณน้ำตกแม่รีวา 
 • เรียนรู้การเก็บข้อมูลลาดตระเวนเชิงคุณภาพ สามารถพบเห็นตัวและร่องรอยสัตว์ป่าตลอดทั้งวัน เช่น เสือโคร่ง เสือดาว/เสือดำ ช้างป่า หมาไน เก้ง กวาง นกยูง เป็นต้น

       ผู้พิชิตจะได้พบกับ น้ำตกแม่รีวา (Mae Reewa Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีแอ่งน้ำลักษณะเป็นอ่างกลมกว้างราว 30 - 40 ม. รับสายน้ำที่ตกลงมาเป็นชั้น ๆ มีทั้งหมด 5 ชั้น ชั้นที่ 3 มีความสูงที่สุดประมาณ 100 ม. มีสภาพสวยงามมาก สามารถประกอบกิจกรรมเล่นน้ำได้

        อุทยานแห่งชาติแม่วงก์เปิดรับสมัครเหล่าผู้พิชิตยอดเขาโมโกจู ในเดือนตุลาคมของทุกปี และประกอบกิจกรรมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาโมโกจู ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยผู้พิชิตฯ ต้องมีคุณสมบัติสำคัญ ดังนี้ 1. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 2. เป็นผู้มีประสบการณ์เดินป่าระยะไกล 3. เป็นผู้ผ่านหลักสูตรโรงเรียนนักเดินป่า

เส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาโมโกจู

รายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 0610484837

Facebook : อุทยานแห่งชาติแม่วงก์